เวชศาสตร์ทันยุค 2565 เล่ม 2

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

หนังสือ “เวชศาสตร์ทันยุค 2565” เป็นหนังสือทางวิชาการที่ผลิตขึ้นในลักษณะเป็นซีรี่ย์ (series) รายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือนี้ประกอบด้วยหัวข้อทางการแพทย์ที่ทันสมัยและกำลังได้รับความสนใจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของการส่งเสริมและการพัฒนาด้านวิชาการให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ด้านสุขภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

กองบรรณาธิการจึงจัดทำหนังสือ “เวชศาสตร์ทันยุค 2565” ขึ้นและเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าใหม่ ๆ ทางการแพทย์ที่น่าสนใจ คณะผู้นิพนธ์และกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ได้รวบรวมมาเรียบเรียงเป็นหนังสือเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้และอ้างอิงในเวชปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของปวงชนชาวไทย

คงเหลือ
ธรรมดา 49 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0