การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย ๒๘ วิธี

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดพิมพ์หนังสือ การปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย ๒๘ วิธีขึ้น เพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปรุงยาทั้ง ๒๘ วิธี ในทางการแพทย์แผนไทยโบราณ และใช้เป็นตำราประกอบการเรียนในรายวิชาเภสัชกรรมแผนไทยสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทั้งใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับวิธีการปรุงยาตามแบบโบราณของแพทย์แผนไทย โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงคำจำกัดความและความหมายของการปรุงยาแต่ละวิธี ความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีการปรุงยากับสมุนไพรแต่ละชนิด และอธิบายขั้นตอนการปรุงยาโดยละเอียด รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงยา พร้อมยกตัวอย่างตำรับยาที่มีวิธีการปรุงยาทั้ง ๒๘ วิธี ที่พบในตำราการแพทย์ไทยเดิมแพทยศาสตร์สงเคราะห์ รวมทั้งจากประสบการณ์ของผู้เขียนหรือตำรายาพื้นบ้าน

คงเหลือ
ธรรมดา 3 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (3 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    3
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2022-06-16 05:28:50

-
2022-05-18 16:21:31

-
2022-05-17 12:23:14

หนังสือละเอียด และมีรูปภาพปรพกอบ ทำให้เรียนรู้ง่าย

ดูความคิดเห็นทั้งหมด