การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการรักษาด้วยออกชิเจนอัตราการไหลสูง (high-flow oxygen therapy) ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดครอบคลุมตั้งแต่สรีรวิทยาพื้นฐาน พยาธิสรีรวิทยาของภาวะการหายใจล้มเหลว หลักการรักษาด้วยออกซิเจน อุปกรณ์การให้ออกซิเจนชนิดต่างๆ และการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูงในแต่ละภาวะนอกจากนี้ยังสอดแทรกคำแนะนำปัจจุบันในการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง จึงเหมาะกับบุคลาการทางการแพทย์ในทุกระดับ

คงเหลือ
ธรรมดา 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0