การพัฒนาเด็กออทิสติกสเปกตรัม แนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์®

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

เป็นหนังสือสำหรับแพทย์และนักบำบัด ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคออทิสติก แนวทางการบำบัด ทั้งการบำบัดหลักและการบำบัดทางเลือก วิธีการประเมินเด็กและผู้ปกครอง และการส่งเสริมพัฒนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้แพทย์และนักบำบัดเข้าใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติกมากขึ้น สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองได้ดีขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ปกครองซึงเป็นเหตุให้ผู้ปกครองไม่สามารถพัฒนาเด็กได้ตามศักยภาพด้วย

คงเหลือ
ธรรมดา Sold Out

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0