การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

หนังสือ การระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดสำหรับกระดูกสันหลัง ได้เขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของผู้นิพนธ์ที่ได้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ การผ่าตัดและหัตถการได้มีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีศัลยแพทย์เฉพาะทาง มีการใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังพิเศษ การให้ยาระงับความรู้สึกจึงต้องมีการวางแผนตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดด้วยการประเมินผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ทราบขั้นตอนการผ่าตัดและการใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังพิเศษ มีการให้สารน้ำที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการเพื่อลดการเสียเลือดและลดการใช้เลือด ป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนรวมถึงการให้การระงับปวดที่เพียงพอ เป็นตำราที่เหมาะกับบุคลากรทางวิสัญญีทุกระดับ ได้มีการรวบรวมความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ การผ่าตัด/หัตถการและการแปลผลทางรังสีวินิจฉัย

คงเหลือ
ธรรมดา 1 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0