โรคสมาธิสั้น Attention Deficit Hyperactivity Disorder (พิมพ์ครั้งที่ 2)

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

หนังสือโรคสมาธิสั้นเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมงานวิจัยและประสบการณ์ของผู้เขียนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นมากว่า 20 ปี ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น ทั้งในอดีตและปัจจุบันจำนวน กว่า 1,000 ฉบับ เพื่อให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นและทันสมัยที่สุด เนื้อหาในหนังสือโรคสมาธิสั้นนี้สามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนในวิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ และการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทย์ทั่วไป โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา และการดำเนินโรค นอกจากนี้เนื้อหาในบางบทยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองและครูที่ต้องการทราบเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการปรับพฤติกรรมเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คงเหลือ
ธรรมดา 6 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
฿ 750.00
  สินค้าคงเหลือ