ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทางคลินิก และสาเหตุสำคัญของการโรคหัวใจและหลอดเลือด หากแพทย์ผู้รักษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การรักษาอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน แนวทางการรักษาโรค และสรุปแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษา รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในเวชปฏิบัติได้โดยง่าย

คงเหลือ
ธรรมดา 1 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2020-03-17 11:14:52

ดูความคิดเห็นทั้งหมด