ชีวิต...ออกแบบได้ Sweet&Smart Life

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตได้อย่างที่เราต้องการ เมื่อมีหัวใจที่อ่อนโยนต่อชีวิต ความคิดเชิงบวกจะบังเกิดและเปลี่ยนความเจ็บป่วยที่ต้องเผชิญกลายเป็นพลังผลักดันชีวิตให้เติบโตอย่างมีเป้าหมายและมีคุณค่า

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวที่จะทำให้ผู้อ่านทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานว่าพวกเขาไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากคนอื่นในสังคม

**ต้องการสั่งซื้อหนังสือจำนวนมาก กรุณาติดต่อสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ โทร 0 2716 5412**

คงเหลือ
ธรรมดา 5 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0