การบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขณะเครียด (Stress Echocardiography)

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจ SE เริ่มจาก ประวัติและวิวัฒนาการของการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขณะเครียด และตามด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และ องค์ประกอบและกลไกพยาธิสรีรวิทยาการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ส่วนที่ 2 กล่าวถึงการตรวจ SE โดยใช้ตัวกระตุ้นหัวใจแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 6 บท ตามประเภทของตัวกระตุ้นหัวใจ

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่เกี่่ยวกับบทบาทของการตรวจ SE ในคลีนิค ประกอบด้วย 6 บท ตามประเภทของโรคหรือจุดประสงค์ในการตรวจ

ส่วนที่ 4 ประกอบด้วยตัวอย่างภาพวีดิทัศน์และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ SE

คงเหลือ
ธรรมดา 15 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0