ภาวะพิษจากสารเสพเพื่อผ่อนคลายในวัยรุ่น (Toxicity from Recreational Drugs in Thai Adolescents)

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด   จากร้าน Siriraj Books
Wishlist: (0)

ในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายรายละเอียดของสารเสพเพื่อผ่อนคลาย ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานกลไกการออกฤทธิ์ ไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ในการรักษาและการป้องกัน และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเสพเพื่อผ่อนคลาย พฤติกรรมและปัญหาของวัยรุ่นผู้เสพสารเหล่านี้

คงเหลือ
ธรรมดา 7 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0