ภาวะหมดระดูจากการผ่าตัด Surgical Menopause

ໝວດໝູ່ สินค้าทั้งหมด   ຈາກຮ້ານ Siriraj Books
Wishlist: (0)

ตำราพื้นฐานประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทย์ประจำบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางความรู้พื้นฐานสำหรับแพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลสตรีกลุ่มนี้ ให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญกาสถานการณ์ของภาวะหมดระดูจากการผ่าตัด ผลกระทบต่อสตรีกลุ่มนี้ในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสตรีไทยมีอายุยืนยาวขึ้นมาในปัจจุบัน

ຄົງເຫຼືອ
ธรรมดา 8 ຊິ້ນ

ຄວາມເຫັນຂອງລູກຄ້າ (0 ຄົນ)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 120.00
  ສິນຄ້າທີ່ຄົງເຫຼືອ