กิน...อย่างเข้าใจ

Wishlist: (0)

"การกินอาหารเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำทุกวัน แต่น้อยครั้งที่เราจะเข้าใจว่า...สิ่งที่เรากินเข้าไป ส่งผลอย่างไรกับร่างกายบ้าง ?

หนังสือ "กิน .. อย่างเข้าใจ" รวบรวมวิธีคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกิน วิธีกิน และสิ่งที่เรากิน เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางตามศาสตร์ และธรรมชาติของสรีวิทยา

กายวิภาค และ ชีวเคมี ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ด้านการกิน และ อาหาร เนื้อหาแต่ละบทจะเล่าในแง่มุมที่ต่างกัน

เมื่ออ่านหลายมุม จะเข้าใจกลไกของร่างกายดีขึ้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของแต่ละบุคคล

เมื่ออ่านเล่มนี้แล้ว สามารถนำความรู้ไปใช้กับคนใกล้ชิด คนรู้จักเลือกกิน และรู้จักกินให้เกิดประโยชน์กับตนเอง เพราะเรากินทุกวันครับ กินถูกวิธี ชีวิตมีความสุข "

在庫状況
ธรรมดา 75 item(s)

お客様のレビュー (2 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    2
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2022-06-27 10:11:24

-
2022-06-04 06:42:32

See all customer reviews