รอบรู้เรื่อง...exercise

Wishlist: (0)

จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักร่างกายของเรา รู้จักการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ที่สำคัญแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา หนังสือ "รอบรู้เรื่อง...exercise" นี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เกิดผลดีกับสุขภาพ มีการอธิบายถึงเหตุผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สาระในหนังสือยังครอบคลุมถึงการเตรียมตัวก่อนการออกลังกายเพื่อหลีกเลี่ยงภยันตรายต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งไม่เพียงช่วยดูแลสุขภาพตนเอง แต่ยังอาจนำไปสู่การช่วยชีวิตผู้อื่นในยามฉุกเฉิน คุณหมออดุลย์ไม่เพียงให้ความรู้ในภาคทฤษฎี แต่คุณหมอลงมือปฏิบัติและเห็นผลจากสิ่งที่ลงมือทำ ขอเน้นอีกครั้งว่า การออกกำลังกายใครทำใครได้

在庫状況
ธรรมดา 196 item(s)

お客様のレビュー (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-10-30 10:27:09

See all customer reviews