การบริหารความต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาล

Wishlist: (0)

โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลที่เป็นทั้งสถานที่ให้บริการทางสุขภาพ สถานที่ทำการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และยังเป็นแหล่งผลิตงานวิจัยในระดับต่าง ๆ ด้วยพันธสัญญาที่จะเป็น "โรงพยาบาลของแผ่นดิน" จึงทำให้ทีมงานประพันธ์เกิดแรงบันดานใจให้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การบริหารความต่อเรื่องทางธุรกิจของโรงพยาบาล ให้บุคลากรทางสาธารณสุข บุคคลทั่วไปที่สนใจและนักศึกษาที่เรียนในหัวข้อเกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้จากบทความไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้ตั้งแต่ระดับสูง คือ องค์กร จนถึงระดับล่างสุด คือ ตัวเอง ซึ่งท่านทั้งหลายที่ได้รับการถ่ายทอดบทความในที่นี้ สามารถปรับระดับการใช้งานจนเกิดความปลอดภัย การรู้สติ การดำรงอยู่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี จนเกิดแนวทางนิสัยปฎิบัติที่ดี คือ ความไม่ประมาทนั่นเอง!

在庫状況
ธรรมดา 8 item(s)

お客様のレビュー (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0