หลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง

Wishlist: (0)

ตำรา หลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษาแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, อายุรแพทย์, อายุรแพทย์โรคมะเร็ง และแพทย์สาขาอื่น ๆ ที่สนใจ ได้ศึกษาติดตามความก้าวหน้าขององค์ความร้อณูพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง โดยมีเีนื้อหาหลักเกี่ยวกับพื้นฐานของอณูพันธุศาสตร์,พื้นฐานการเจริญเติบโตของเซลล์, หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม, พันธุศาสตร์ของโรคพหุปัจจัยและพันธุศาสตร์ในประชากร, กลไกพยาธิวิทยาของการเกิดโรคพันธุกรรมและโรคมะเร็งในระดับอณู, การประยุกต์องค์ความรู้ทางพันธุศาสตร์ในการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจทางพันธุศาสตร์, เภสัชพันธุศาสตร์, การป้องกันและตรวจคัดกรอง,รวมถึงตัวอย่างของโรคมะเร็งพันธุกรรมที่พบบ่อยและสำคัญในเวชปฏิบัติ

在庫状況
ธรรมดา 20 item(s)

お客様のレビュー (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2020-08-03 01:01:28

See all customer reviews
฿ 800.00
  在庫状況