หลอดเลือดดำขอด

Wishlist: (0)

หนังสือหลอดเลือดดำขอด รวบรวมเนื้อหา ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การประเมินผู้ป่วย และวิธีการรักษาหลอดเลือดดำขอดทุกประเภท มีการอ้างอิงผลงานวิจัยโรคหลอดเลือดดำขอดในระดับนานาชาติที่ทันสมัยที่สุด รวมทั้งเขียนจากประสบการณ์ของผู้นิพนธ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดดำขอด และผลงานวิจัยของผู้นิพนธ์ที่ส่วนใหญ่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารโรคหลอดเลือดระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภาพผู้ป่วยและภาพวาดมีความชัดเจน เพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้เวชปฏิบัติได้จริง

Remain
ธรรมดา 68 item(s)

Customer review (1 reviews)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2020-03-17 11:14:52

View all customer reviews