ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อม Reconstructive Surgery of the Osteoarthritic Knee

Wishlist: (0)

ตำราศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อมเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดทั้งแบบอนุรักษ์และเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มีการ รวบรวมความรู้พื้นฐานของการผ่าตัดแต่ละวิธี เทคนิคการผ่าตัดและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์ในการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม แต่ละประเภท เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลนำไปปฏิบัติและเป็นแหล่งอ้างอิงใช้สำหรับศัลยแพทย์ออร์โธปิดิคส์ แพทย์ประจำบ้าน ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหรือผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาความรู้พื้นฐานพยาธิสภาพ การดูแลผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วย เทคนิคการผ่าตัดชนิดอนุรักษ์ข้อ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วน การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมด ภาวะแทรกซ้อนระหว่างก่อนและหลังการผ่าตัด ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีและการดูแลเพื่อการผ่าตัด การรายงาน ผลการรักษา การผ่าตัดข้อเข่าเทียมทั้งหมด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในประเทศไทย

Remain
ธรรมดา 8 item(s)

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 1,500.00
  Remaining items