ภาษาอังกฤษง่าย ๆ สำหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติในงานกายภาพบำบัด

Wishlist: (0)

คู่มือภาษาอังกฤษง่าย ๆ สำหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติในงานกายภาพบำบัดเล่มนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อใช้้ป็นแนวทางในการสื่อสารในหลากหลายสถานการณ์ ตั้งแต่การแนะนำตัว ซักประวัติ การตรวจ การวางแผนการรักษาตามมาตรฐานของวิชาชีพ รวมไปถึงการนัดหมาย และการแนะนำขั้นตอนการรักษาทางกายภาพบำบัดในระบบต่าง ๆ ที่พบบ่อย โดยผู้เขียนได้รวบรวมบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์เป็นสถานการณ์จำลองที่เทียบเคียงได้กับสถานการณ์จริงที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับการฝึกฝนทักษะเพื่อการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติ และญาติได้ ด้วยความมั่นใจ

剩余
ธรรมดา 3 item(s)

客户的意见 (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 350.00
  剩余宝贝