เยื่อบุมดลูกต่างที่ Endometriosis

Wishlist: (0)

ตำราพื้นฐานประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทย์ประจำบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางความรู้พื้นฐานสำหรับแพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลสตรีกลุ่มนี้ เนื้อหาความรู้อ้างอิงจากงานวิจับของคณาจารย์ในหน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและอาจารย์ในภาควิชาสูติฯ และงานวิจัยในสตรีไทยของสถาบันอื่น รวมทั้งงานวิจัยของต่างประเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

剩余
ธรรมดา 7 item(s)

客户的意见 (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 350.00
  剩余宝贝