ภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดของทารกในครรภ์

Wishlist: (0)

ภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดเป็นภาวะที่มีรูโหว่ที่กระบังลม ส่งผลให้อวัยวะในช่องท้องเคลื่อนขึ้นมาในช่องอก เบียดดันเนื้อปอดและหัวใจของทารกในครรภ์ทารกที่มีความผิดปกตินี้อาจเสียชีวิตในระยะแรกเกิดได้จากภาวะปอดแฟบและความดันหลอดเลือดปอดสูงการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่เหมาะสมในระยะก่อนคลอด จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพที่อาจเกิดตามมาได้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จึงประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานทางด้านพัฒนาการของกระบังลมและปอด สาเหตุทางพันธุกรรม การวินิจฉัยและการทำนายการพยากรณ์โรค ตลอดจนการรักษาทารกในครรภ์ที่มีภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิด

剩余
ธรรมดา 1 item(s)

客户的意见 (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 650.00
  剩余宝贝