รู้เท่าทัน บริหาร จัดการ เรื่องเบาหวานอย่างถูกวิธี

Wishlist: (0)

เมื่อเรารู้เท่าทันโรคเบาหวาน เราจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธี และอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีความสุข หนังสือเล่มนี้ได้บอกวิธีการดูแลตนเองว่าควรกินอาหารอย่างไร กินยาและออกกำลังกายอย่างไร เพื่อป้องกันหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของโรคเบาหวาน รวมถึงบอกการดูแลอย่างถูกต้อง

剩余
ธรรมดา 2 item(s)

客户的意见 (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 75.00
  剩余宝贝