ภาวะพิษจากสารเสพเพื่อผ่อนคลายในวัยรุ่น (Toxicity from Recreational Drugs in Thai Adolescents)

Wishlist: (0)

ในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายรายละเอียดของสารเสพเพื่อผ่อนคลาย ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานกลไกการออกฤทธิ์ ไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ในการรักษาและการป้องกัน และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเสพเพื่อผ่อนคลาย พฤติกรรมและปัญหาของวัยรุ่นผู้เสพสารเหล่านี้

剩余
ธรรมดา 9 item(s)

客户的意见 (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 400.00
  剩余宝贝